Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SAMORZĄDOWCY APELUJĄ O WIĘKSZE ŚRODKI DLA SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO I DOLNEGO ŚLĄSKA

W piątek 9.07 br. w Kłodzku przed ratuszem, odbyła się konferencja prasowa dotycząca tematu podziału środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, przy uwzględnieniu głosu społecznego wyrażonego w Społecznym Planie Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego.

W konferencji udział wzięli:

Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha, Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki, Michał Piszko Burmistrz Kłodzka, Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy.

Brak opisu obrazka

Uczestniczyli również samorządowcy z powiatu i gmin oraz licznie przybyli przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas konferencji samorządowcy przedstawili plan działania oraz wskazali korzyści jakie beneficjenci Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z powiatu kłodzkiego otrzymają dzięki środkom z tego funduszu oraz dzięki działaniom zapisanym w Społecznym Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego, który mówi

o DEKARBONIZACJI SUBREGIONU oraz o OGRANICZENIU EMISJI CO2 poprzez:

 wymianę pieców węglowych, instalacje odnawialnych źródeł energii, rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, modernizacja ciepłowni w kierunku OZE,

tworzenie nowoczesnej gospodarki – nowych miejsc pracy (instalacje do OZE, uzdrowiska, innowacyjne przedsiębiorstwa ) opartych na OZE, rewitalizacja poprzemysłowych i pokopalnianych obszarów miast i gmin, rewitalizacja i regeneracja hałd pokopalnianych.

Mówiąc wprost chodzi o to, żeby środki unijne poprzez samorządy, trafiły bezpośrednio do mieszkańców, na dokonanie zmian, żeby mogli je wykorzystać np.: na zmianę systemu ogrzewania, stworzenie własnej elektrowni OZE, czystą wodę, oszczędne mieszkania w czystych, zielonych dzielnicach.

Starosta Kłodzki powiedział: - Nie chcemy, żeby pieniądze z tego funduszu trafiały tylko do ogromnych przedsiębiorstw energetycznych, ale to mieszkańców na dokonanie zmian, z pieców „kopciuchów” na instalację ekologicznych źródeł ogrzewania, żebyśmy mieli czyste powietrze, czy na własne małe elektrownie, o to walczymy, żeby tutaj w naszych miejscowościach ludziom żyło się dobrze, i żeby nie musieli stąd wyjeżdżać. Środki z funduszu dają możliwość stworzenia nowych miejsc pracy blisko domu

w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Dlatego będziemy o to zabiegać.

Brak opisu obrazka

Subregion Wałbrzyski może wykorzystać nawet 2,5 mld zł ze środków FST. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i powinny trafić bezpośrednio do wszystkich mieszkańców terenów pogórniczych i całego Subregionu.

Samorządowcy APELUJĄ o większe środki dla Subregiony Wałbrzyskiego i Dolnego Śląska – pierwotnie zaplanowano

4,5 mld zł. I o takie środki będą zabiegać nasi samorządowcy.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML