Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają zaawansowane prace remontowe mostu w Nowym Gierałtowie

Trwa remont mostu nad rzeką Białą Lądecką na drodze powiatowej w Nowym Gierałtowie,

w zakres prac remontowych wchodzi odnowienie konstrukcji mostu i podpór oraz dostosowanie dojazdów do mostu.

Brak opisu obrazka

Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji przęsła, wykonanie nowej żelbetowej płyty pomostowej, naprawę przyczółków, wykonanie nowej nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach do obiektu oraz montaż nowej balustrady stalowej.

Przed rozpoczęciem prac remontowych na moście, wykonano tymczasowy objazd.

Obecnie rozebrano istniejące przęsło mostu i podpory. Wykonano podporę lewobrzeżną i trwają prace przy wykonaniu podpory prawobrzeżnej oraz wzmacnianiu konstrukcji stalowej mostu.

Po wykonaniu wzmocnienia, konstrukcja stalowa zostanie posadowiona na przyczółkach, a na konstrukcji stalowej zostanie wykonana płyta żelbetowa.

Brak opisu obrazka

Etapem końcowym będzie wykonanie nowej nawierzchni na moście i dojazdach do mostu, również  zostanie zamontowana nowa balustrada.

Koszt całkowity zadania to 1,4 mln zł, z czego:

591 tys. zł. – pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,

360 tys. zł. – remont dofinansowała Gmina Stronie Śląskie,

251 tys. zł. – dofinansowało remont Nadleśnictwo Lądek-Zdrój,

197 tys. zł  – udział własny Powiatu Kłodzkiego.

Termin zakończenia prac przewiduje się na koniec sierpnia 2020 r.  

Brak opisu obrazka

Wersja XML