Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

08. Poprawa sprawności fizycznej strażaków OSP Ołdrzychowice Kłodzkie

Miejsce realizacji zadania:
Remiza Ochotniczej Straty Pożarnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Opis zadania:
Zadanie polega na przygotowaniu jednostki OSP w Ołdrzychowicach Kł. do wysokiej jakości świadczonych działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wymaga zarówno profesjonalnego sprzętu, jak również wysoko wyspecjalizowanej kadry, ponieważ od tych dwóch czynników spełnionych jednocześnie zależy jakość prowadzonych działań ratowniczych. W związku z powyższym w ramach zadania planowany jest zakup sprzętu w celu uzupełnienia sali ćwiczeń Ochotniczej Straty Pożarnej w Ołdrzychowicach Kł. tj.: bieżnia, brama do ćwiczeń, regulowany stojak pod sztangę, ławka do ćwiczeń, rower poziomy.

Przewidywany termin realizacji zadania:
2021

Szacunkowy koszt realizacji zadania:
15 000,00 zł

Wersja XML